Quy định và hình thức thanh toán

  1. PHƯƠNG THỨC THU HỌC PHÍ TẠI NHÀ:

Phương thức thu học phí tại nhà: phương thức thu học phí trực tiếp hoặc quẹt thẻ tại nhà/địa chỉ học viên yêu cầu chỉ áp dụng đối với khu vực nội thành Hà Nội.

  1. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN:

Chuyển khoản số tiền học phí qua áp dụng cho khách hàng ngoài khu vực hỗ trợ thu tiền tại nhà và khách hàng có nhu cầu sử dụng phương thức thanh toán này.

Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN FUNGROUP

Số TK: 0150 5020 001

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – Trung tâm Bán miền Bắc 2 (hoặc CN Hà Nội nếu chuyển khoản online)b. Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc thẻ (Thẻ Visa, Thẻ tín dụng, …):

– Trong trường hợp quý khách thanh toán bằng thẻ Visa hoặc Master bằng cách cà thẻ tại Freetalk English, học viên phải mang thẻ và phải đúng chủ thẻ để lấy phiếu và ký nhận phiếu đã thanh toán. Chương trình sẽ không chịu trách nhiệm khi học viên dùng thẻ của người khác để thanh toán. Ngay sau khi kiểm tra và nhận được báo “Có” từ Ngân hàng, chương trình sẽ tiến hành làm thủ tục nhập học cho học viên trong thời gian sớm nhất

  1. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TRỰC TUYẾN:

Thanh toán trực tuyến qua Payoo