Tiếng Anh và các nhân vật trong Dragon Ball

Tiếng Anh và các nhân vật trong Dragon Ball

Vegeta (Bejīta) – Sáu chữ đầu của  “vegetable”.(nghĩa là “rau”.) Tarble (Tāburu) – được coi là từ tiếng anh ‘Table’ (5 chữ cái cuối của từ “vegetable”). Điều này có nghĩa là cả Tarble và anh trai, Vegeta, đều là chơi chữ của “vegetable” (rau) Bardock (Bādakku) – Một chữ viết trên từ “rau” gốc của Nhật Bản: “Burdock”. Borgos (Totepo): chơi chữ của “potato” (nghĩa: khoai tây) Broly (Burorī) – chơi chữ của “broccoli” Kakarot (Kakarotto) – Tên khai sinh của Goku, một biến thể thú vị của “carrot” (nghĩa “củ cà rốt”) Nappa – Thuật ngữ Nhật Bản về cây xanh nói chung, đặc biệt là lá nho. Cũng là một dạng cabbage (nghĩa:bắp cải) Paragus (Paragas) – “asparagus” Trong tiếng Nhật, nghĩa “măng tây” Raditz (Radditsu) – Xuất phát từ “radish” (nghĩa: “củ cải”) Scarface (Panbukin) – Ở Nhật Bản, panbukin là chơi chữ “pumpkin”. (nghĩa:”bí ngô”) Shorty (Brocco) – chơi chữ “broccoli”. Shugesh (Panbukin): chơi chữ “pumpkin”. (nghĩa:”bí ngô”) Tora (Toma) – Một sự rút ngắn của “tomato” (nghĩa: cà chua)

Theo dragonballwiki.net