Từ vựng về Môi trường suy thoái

Từ vựng về Môi trường suy thoái Một chủ đề quen thuộc nhưng chưa bao giờ là cũ, đó là vấn đề về môi trường. Dưới đây là những từ vựng cơ bản nhất để bạn có thể trình bày suy nghĩ cũng như cùng bạn bè thảo luân về vấn ...

Cụm từ tiếng Anh được sử dụng nhiều trong lĩnh vực thời trang

Cụm từ tiếng Anh được sử dụng nhiều trong lĩnh vực thời trang Bằng việc sử dụng cụm từ, câu văn của bạn trở nên mềm mại và tự nhiên hơn. – fashion icon: biểu tượng thời trang – fashion show: buổi biểu diễn thời ...

Từ vựng tiếng Anh về nội tạng - các bộ phận trong cơ thể người

Từ vựng tiếng Anh về nội tạng - các bộ phận trong cơ thể người FreeTalk đã từng đưa đến các bạn nhóm từ vựng về các bộ phận trên cơ thể người, trong bài viết này, ad tiếp tục đưa ra ...

Học tiếng Anh qua truyện cổ tích: The Fox and the Crane

The Fox and the Crane Once upon a time, Fox and Crane were friends. "I’ll catch you." "Catch me if you can. Hahahaha." One day, Fox heard something unhappy. "Fox, Crane told me you were cunning." Fox, who was angry with Crane, said ...

Học tiếng Anh qua truyện cổ tích: Strangers in the Mirror

Strangers in the Mirror Once upon a time, there lived a man and his family in a deep forest. One day, the man packed his bags. He was leaving for Seoul. "Honey, please buy me a comb when you go to Seoul." "A comb? What is ...

IELTS VOCAB - Từ và cụm từ tiếng Anh về Lịch sử

IELTS VOCAB - Từ và cụm từ tiếng Anh về Lịch sử Không chỉ là một môn học bắt buộc trong nhà trường, lịch sử còn là một phần kiến thức quan trọng của đời sống xã hội. Việc có vốn từ vựng trong lĩnh vực này sẽ giúp ngôn ngữ ...

Học tiếng Anh qua truyện cổ tích: The Little Red Hen

The Little Red Hen [embed]https://www.youtube.com/watch?v=smspKuKqt5c[/embed] There once was a farm with a big red barn. And in that big red barn, there lived many animals, the smallest of which, was a little red hen. The little red hen may have been little, but she was ...

Học tiếng Anh qua truyện cổ tích: The Fisherman and His Wife (Part 2)

The Fisherman and His Wife (Part 2) The fisherman didn’t like the idea of going back and asking the fish for a favor, but he did love his wife, so the next day he paddled his tiny boat far out into the water and called out, "Little fish! I did you a favor by letting you go, will you ...

Học tiếng Anh qua truyện cổ tích: The Rabbit and the Tortoise

The Rabbit and the Tortoise Once upon a time, there was a rabbit. "Ah…ah… I feel sleepy. I feel very sleepy." Then he hopped down the hill and met some friends, the pig, the goat, and the cow. "Hi! Oink, ...

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
finc = controllers/news1/list.php